czmultispektrální letecký obrazový záznam, multispektrální letecký snímek
enmultispectral aerial photograph
frphotographie f aérienne multibande
gemultispektrales Luftbild s
ruмультиспектральный аэрофотоснимок
skmultispektrálna letecká snímka
cz

multispektrální letecký obrazový záznam, multispektrální letecký snímek

obrazový záznam zemských objektů ve větším počtu spektrálních pásem, pořízený na letadlovém nosiči

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále