czletecký snímek
enaerial photograph
frphotographie f aérienne
geLuftbild s
ruаерофотоснимок
skletecká snímka
cz

letecký snímek

analogový obrazový záznam zemských objektů pořízený z letadlového nosiče na film

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována