czletecký dálkový průzkum Země
enaerial remote sensing
frtélédétection f aérienne
geLuft-Fernerkundung e
ruавиационное дистанционное зондирование земли
skletecký diaľkový priezkum Zeme
cz

letecký dálkový průzkum Země

dálkový průzkum Země, který využívá data pořízená leteckými nosiči

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále