czkosmický snímek
ensatellite image
frimage f de satellite
geSatellitenbild s
ruкосмический фотоснимок
skkozmická snímka
cz

kosmický snímek

analogový obrazový záznam zemských objektů pořízený z družicového nosiče na film

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále