czinfračervený obraz
eninfrared image
frimage f infrarouge
geFarbinfrarotbild s
ruинфракрасное изображение
skinfračervený obraz
cz

infračervený obraz

obraz vytvořený záznamem části odraženého záření od objektu, která je vymezena vlnovým rozsahem infračerveného záření

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále