czgeometrická oprava, geometrická korekce
engeometrical correction, geometric correction (US)
frcorrection f géométrique
gegeometrische Korrektur e
ruгеометрическая коррекция
skgeometrická korekcia
cz

geometrická oprava, geometrická korekce

opravení polohových chyb obrazových dat, které vznikly při záznamu dat DPZ v důsledku otáčení Země, pohybu nosiče apod.

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále