czdálkový průzkum Země z kosmu
enspace remote sensing
frtélédétection f spatiale
gekosmische Fernerkundung e
ruдистанционное зондирование Земли из космоса
skdial'kový prieskum Zeme z kozmu
cz

dálkový průzkum Země z kosmu

dálkový průzkum Země, který užívá data pořízená z umělých družic Země

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována