czdaleké infračervené záření, vzdálené infračervené záření
enfar-infrared radiation
frradiation f infra rouge éloignée
geFern-Infrarotstrahlung e
ruИК-излучение с длиной волны диапазона (50-100) мкм, длинноволновое инфракрасное излучение
skvzdialené infračervené žiarenie
cz

daleké infračervené záření, vzdálené infračervené záření

elektromagnetické záření o vlnové délce cca 4,0 mikrometry - 25 mikrometrů

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována