czatmosférický opar
enatmospheric haze
frbrumasse f, embrun m atmosphérique
geatmospherischer Dunst r
ruдымка
skatmosférický opar
cz

atmosférický opar

zvýšené množství vodní páry v atmosféře způsobující snížení viditelnosti

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále