czaktivní dálkový průzkum Země
enactive remote sensing
frtélédétection f active
geaktive Fernerkundung e
ruактивное дистанционное зондирование земли
skaktívny dial'kový prieskum Země
cz

aktivní dálkový průzkum Země

metoda, kdy jsou bezkontaktním způsobem sbírána data o zemském povrchu pomocí uměle vytvářeného a vysílaného záření radarem nebo laserem

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále