czformát mapového listu, formát mapy, rozměr mapového listu
enmap sheet size, map format, size of a map sheet
frformat m de feuille de carte, format m de carte
geKartenblattformat s, Kartenformat s, Blattformat s
ruформат листа карты, формат карты
skformát mapového listu, formát mapy, rozmer mapového listu
cz

formát mapového listu, formát mapy, rozměr mapového listu

1: rozměr oříznutého vytištěného mapového listu udávaný jeho délkou a výškou; je to součet rozměrů mapového pole, vzdálenosti vnitřní a vnější rámové čáry a okraje mapy

2: rozměr mapového pole udávaný délkami vnitřních rámových čar

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0402 Názvosloví mapování
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována