czautomatizovaný popis mapy
enautomated map lettering
frécriture f cartographique automatisée
geautomatisierte Kartenbeschriftung e
ruавтоматизированное описание карты
skautomatizovaný popis mapy
cz

automatizovaný popis mapy

realizace popisu mapy (uvnitř i vně rámu mapového listu) automatickým kreslicím zařízením

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována