czrozlišitelnost indikačního měřidla
enresolution of an indicating device
frrésolution f d’un dispositif indicateur
geAuflösung e einer Anzeigeeinrichtung
ru
skrozlíšiteľnosť indikačného meradla
cz

rozlišitelnost indikačního měřidla

kvantitativní vyjádření způsobilosti indikačního zařízení umožnit rozlišení velmi blízkých hodnot indikované veličiny

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována