czmrtvé pásmo
endead band
frzone f morte
geTotzone e
ruмертвая зона
skmŕtve pásmo
cz

mrtvé pásmo

rozsah, v němž se může měnit vstupní signál, aniž by vyvolal změnu výstupního signálu

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována