czjmenovitý rozsah stupnice, nominální rozsah stupnice
ennominal range
frcalibre m
geAnzeigebereich r
ruноминальный диапазон шкалы
skmenovitý rozsah stupnice, nominálny rozsah stupnice
cz

jmenovitý rozsah stupnice, nominální rozsah stupnice

pro každý rozsah stupnice je to soubor hodnot měřené veličiny, který měřicí přístroj udává v rámci rozsahu stupnice, při daném nastavení ovládacích prvků

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována