czintegrační měřicí přístroj
enintegrating measuring instrument
frappareil m de mesure intégrateur
geintegrierendes Messgerät s
ru
skintegračný merací prístroj
cz

integrační měřicí přístroj

měřicí přístroj, který integruje hodnotu nějaké veličiny jako funkci jiné veličiny

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována