czgraduování měřicího přístroje
engauging
frgraduation f m d’appareil de mesure
geskalieren eines Messgerätes s
ru
skgraduovanie meracieho prístroja
cz

graduování měřicího přístroje

stanovení poloh značek stupnice nebo některých hlavních značek měřidla odpovídajících hodnotám měřené veličiny

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována