czdynamická chyba měřicího přístroje
entracking error of a measuring instrument
frerreur f de poursuite d’un instrument de mesure
geNachlaufsabweichung e
ruдинамическая погрешность измерительного прибора
skdynamická chyba meracieho prístroja
cz

dynamická chyba měřicího přístroje

chyba výstupního signálu nebo údaje při proměnlivém vstupním signálu nebo měřené veličině způsobená dynamickými vlastnostmi měřicího přístroje

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována