czhorizontace přístroje
enlevelling of the instrument, leveling of the instrument (US)
frcalage m de nivelle de l'appareil
geHorizontierung e des Instrumentes
ruгоризонтирование (геодезического) прибора
skhorizontácia prístroja
cz

horizontace přístroje

přivedení alhidády přístroje do vodorovné polohy nebo přivedení svislé osy měřicího přístroje do svislé polohy

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována