czrádiový dálkoměr
enradio distance meter
frradiodistancemètre m
geMikrowellenentfernungsmesser r
ruрадиодальномер
skrádiový diaľkomer
cz

rádiový dálkoměr

elektronický dálkoměr používající k měření délek radiových vln

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována