czpentagon
enpentagonal prism
frprisme m pentagonal
gePentagonprisma s
ruэкер
skpentagón
cz

pentagon

pětiboký vytyčovací hranol sloužící k vytyčení přímého nebo pravého úhlu

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována