czměřický stůl
enplane table
frplanchette f
geMesstisch r
ruмензула, мензульная доска
skmeračský stôl
cz

měřický stůl

kreslicí deska spojená se stativem, na které je napnut rýsovací papír; používal se při mapování grafickými metodami

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována