czvteřinový teodolit
enone-second theodolite
frthéodolite m de précision d'une seconde
geSekundentheodolit r
ruсекундный теодолит
sksekundový teodolit
cz

vteřinový teodolit

teodolit, jehož dělené kruhy umožňují číst úhlové vteřiny

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována