czregistrační tachymetr
enregistering tacheometer
frtachéomètre m enregistreur
geRegistriertachymeter s
ruрегистрирующий тахеометр, электронный тахеометр
skregistračný tachymeter
cz

registrační tachymetr

tachymetr se zařízením umožňujícím záznam (registraci) měřených údajů na paměťové médium

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována