czosa alhidády
enalidade axis
fraxe m principal
geAlhidadenachse e
ruось алидады
skos alidády
cz

osa alhidády

svislá osa měřického přístroje, kolem které se otáčí alhidáda

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována