czokulár
enocular
froculaire m
geOkular s
ruокуляр
skokulár
cz

okulár

soustava čoček optických přístrojů (dalekohledu, mikroskopu apod.) obvykle spojná, jíž se pozoruje obraz předmětu vytvořený objektivem

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována