czminutový teodolit
enone-minute theodolite
frthéodolite m sexagésimale d'une minute
geMinutentheodolit r
ruодноминутный теодолит
skminútový teodolit
cz

minutový teodolit

teodolit, jehož dělené kruhy umožňují číst úhlové minuty

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována