czmikroskopový teodolit
entheodolite with microscope reading
frthéodolite m microscopique
geMikroskoptheodolit r
ru
skmikroskopový teodolit
cz

mikroskopový teodolit

theodolit, jehož skleněné dělené kruhy se čtou jedním hranolovým mikroskopem, nebo jehož kovový kruh se čte dvěma, popř. čtyřmi šroubovými mikroskopy

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována