czlibela
enlevel (tool)
frnivelle m, niveau m à bulle
geLibelle e
ruуровень
sklibela
cz

libela

pomůcka k uvedení rovin přístroje do vodorovné polohy nebo os do polohy k ní kolmé (do směru místní tížnice); v podstatě je to skleněná nádobka vhodného tvaru, na vnitřku horní strany vybroušená jako část rotační plochy, naplněná až na malou bublinu lihem, éterem nebo sirouhlíkem a zatavená [obrázek]

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována