czkódový teodolit
encode registrating theodolite
frthéodolite m codé
geCodetheodolit r
ruтеодолит с кодом
skkódový teodolit
cz

kódový teodolit

teodolit s fotografickou registrací zakódovaného záznamu měřených údajů

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována