czjednoosý teodolit
entheodolite with a fixed circle, simple theodolite
frthéodolite m simple, théodolite m à un axe
geeinachsiger Theodolit r
ruодноосный теодолит
skjednoosový teodolit
cz

jednoosý teodolit

teodolit, který lze otáčet pouze podle svislé osy přístroje (osy alhidády)

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována