czgyroskop
engyroscope
frgyroscope m
geGyroskop s, Kreisel r
ruгироскоп
skgyroskop
cz

gyroskop

setrvačník na volném hřídeli, který roztočen jistou rychlostí zachovává původní polohu své osy, nepůsobí-li na něj vnější síla

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována