czautokolimátor, autokolimační dalekohled
enautocollimator
frautocollimateur m, télescope m d'autocollimation
geAutokollimator r
ruавтоколлиматор, автоколлимационная зрительная труба
skautokolimátor
cz

autokolimátor, autokolimační dalekohled

dalekohled nastavený na nekonečno, mající v ohniskové rovině objektivu světelnou značku (např. v podobě stupnice), kterou promítá před objektiv; dalekohled se používá ke kontrole rovinnosti a souososti

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována