czhraniční čára (na státní hranici)
enfrontier line, boundary line (on a state boundary)
frligne f de frontière nationale
geGrenzlinie e (an der Staatsgrenze)
ruлиния государственной границы
skhraničná čiara (na štátnej hranici)
cz

hraniční čára (na státní hranici)

množina hraničních bodů určujících na zemském povrchu průběh státní hranice

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována