czgrafická transformace
engraphical transformation, graphic transformation (US)
frtransformation f graphique
gegrafische Transformation e
ruграфическое трансформирование
skgrafická transformácia
cz

grafická transformace

přetvoření daného grafického podkladu do požadované geometrické formy různými metodami bez použití výpočtů

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována