czčepová značka
enbench mark, plug, rivet
frrepère m de nivellement
geBolzen r
ru
skčapová značka
cz

čepová značka

nivelační značka s kulovitou hlavou nebo válcovou hlavou, a s polokulovitým výčnělkem; osazuje se vždy vodorovně

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována