czdatum
endatum
frsystème m de référence géodésique
geDatum s
ruфундаментальные геодезические постоянные
skdátum
cz

datum

parametr nebo množina parametrů, které definují polohu počátku, měřítko a orientaci souřadnicového systému

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována