czváha měření
enweight of a measurement
frpoids m d'une mesure
geGewicht s einer Messung
ruвес измерения
skváha merania
cz

váha měření

číslo vyjadřující stupeň spolehlivosti výsledku měření dané veličiny ve srovnání s výsledky jiného měření stejné veličiny, např. při použití různých druhů přístrojů, nebo poměr spolehlivosti různých veličin ve vyrovnání, při určování souřadnic v triangulačních sítích

POZNÁMKA - čím větší číslo, tím větší spolehlivost

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 7078 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována