cztřída přesnosti
enaccuracy class
frclasse f d'exactitude
geGenauigkeitsklasse e
ruкласс точности
sktrieda presnosti
cz

třída přesnosti

1. klasifikace výsledků měření do skupin, jejichž prvky mají obdobnou přesnost v rámci daného intervalu chyb,

2. klasifikace a specifikace určitých přesnostních požadavků na měřicí přístroj nebo na měřicí metodu

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 7078 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována