cznesouhlas
endiscrepancy
frdivergence f
geWiderspruch r
ru
sknesúhlas
cz

nesouhlas

1: rozdíl mezi výsledky dvojice měření nebo výsledky měření srovnatelné přesnosti
2: rozdíl mezi vypočtenými hodnotami veličiny získané různými výpočetními postupy využívajícími stejná data

POZNÁMKA - v ISO 4463 se nesoulad vyjadřuje jako rozdíl mezi změřenými a vypočtenými souřadnicemi a danými souřadnicemi bodů

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 7078 Pozemní stavby - Postupy měření a vytyčování - Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována