czodchylka vodorovnosti
enhorizontality deviation
frdéviation f d'horizontalité
geHorizontalitätsabweichung e
ru
skodchýlka vodorovnosti
cz

odchylka vodorovnosti

svislý algebraický rozdíl mezi určenými body na skutečné rovinné ploše, která má být vodorovná a odpovídajícími body na referenční vodorovné přímce nebo ploše

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměru - Zásady a názvosloví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována