czodchylka tvaru
enshape deviation
frdéviation f de forme
geFormabweichung e
ru
skodchýlka tvaru
cz

odchylka tvaru

odchylka mezi skutečným tvarem tělesa a odpovídajícím tvarem referenčním

POZNÁMKA - skutečný tvar tělesa by měl ležet mezi dvěma obalovými geometrickými útvary, vyjadřujícími nejmenší a největší dovolený tvar; v praxi je tvar běžněji vyjadřován odchylkami jednotlivých rozměrů, odchylkami jednotlivých povrchových ploch a odchylkami orientace sousedních nebo protilehlých povrchových ploch nebo hran

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměru - Zásady a názvosloví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována