czodchylka styku
enjoint alignment deviation
frdéviation f de contact
geKontaktabweichung e
ru
skodchýlka styku
cz

odchylka styku

odchylka skutečných poloh styčných ploch ve styku dvou dílců od ploch referenčních (které podle projektu mají lícovat)

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměru - Zásady a názvosloví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována