czodchylka sklonu
enincline deviation
frdéviation f d'inclinaison
geNeigungsabweichung e
ru
skodchýlka sklonu
cz

odchylka sklonu

algebraický rozdíl mezi skutečnou polohou rohového bodu nebo bodu na hraně plochy a odpovídající referenční polohou na rovině dané třemi dalšími rohovými body nebo třemi body na hraně této plochy

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměru - Zásady a názvosloví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována