czodchylka rovinnosti
enflatness deviation of a surface
frdéviation f de planéité
geEbenheitsabweichung e
ru
skodchýlka rovinnosti
cz

odchylka rovinnosti

algebraické rozdíly mezi skutečnou polohou vybraných bodů na povrchu rovinné plochy a odpovídajícími body na referenční rovině

POZNÁMKA - odchylka rovinnosti se obvykle určuje délkou úseček k přímkám dané délky, umístěným v určené nebo náhodné poloze na rovinné ploše

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměru - Zásady a názvosloví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována