czodchylka profilu
enprofile deviation of a line
frdéviation f du profil
geProfilabweichung e
ru
skodchýlka profilu
cz

odchylka profilu

algebraické rozdíly mezi skutečnou polohou skupiny určených bodů na určité čáře a body na odpovídající předepsané čáře

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměru - Zásady a názvosloví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována