czodchylka polohy bodu
enposition deviation of a point
frécart m de position d'un point
gePositionsabweichung e eines Punkts
ruневязка местоположения точки
skodchýlka polohy bodu
cz

odchylka polohy bodu

algebraický rozdíl mezi skutečnou polohou bodu a odpovídající referenční polohou bodu

POZNÁMKA - odchylky polohy bodu se obvykle měří zvlášť na vodorovné a zvlášť na svislé rovině

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 1803 Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměru - Zásady a názvosloví
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována