czčíselník
endial
frcadran m
geSkalenträger r
ru
skčíselník
cz

číselník

část indikačního zařízení, pevná nebo pohyblivá, nesoucí jednu nebo více stupnic

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována