czindikační zařízení
enindicating device
frdispositif m indicateur
geAnzeigeeinrichtung e
ru
skindikačné zariadenie
cz

indikační zařízení

soubor částí měřicího přístroje, který zabezpečuje indikaci hodnoty měřené veličiny nebo hodnoty, která je s ní vázána

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována