czzákladní chyba měřicího přístroje
enintrinsic error of a measuring instrument
frerreur f intrinsèque d'un instrument de mesure
geEigenabweichung e
ru
skzákladná chyba meracieho prístroja
cz

základní chyba měřicího přístroje

chyba měřicího přístroje používaného při referenčních podmínkách

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 01 0115 Názvosloví v metrologii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována